Společnost

Firma byla založena r. 2005. Původním záměrem bylo vyplnit mezeru v modernizacích stávajících sedadel v kolejových vozidlech. Postupně však vyplynuly s činnosti firmy a požadavků klientů, převážně Českých drah, i jiné požadavky, které firma začala operativně řešit.

Dnes vycházejí ze společnosti MSV interier s.r.o. nová sedadla, interiérové celky, drobné interiérové komponenty a materiály pro modernizaci kolejových vozidel.

Vlastní vývoj a spolupráce s designerem dávají předpoklady pro vysoce profesionální, designově propracovaná a výrobně zvládnutá řešení požadavků našich zákazníků.

Hlavními odběrateli jsou společnosti zajišťující výrobu a modernizaci kolejových vozidel v České a Slovenské republice, ale i v Německu, Srbsku a Maďarsku.

V r. 2012 realizuje společnost novou výrobní halu, která společně s kolektivem zaměstnanců, bude garantem splnění kvality, termínů a veškerých dalších parametrů kladených našimi zákazníky a cílovými uživateli našich výrobků, tj. cestující veřejností.

ISO 9001-2000

Společnost od samého založení dodržuje principy a postupy, které vyžaduje norma ISO 9001-2000.

Certifikát dodavatele ČD

Od července roku 2006 probíhají pravidelné schvalovací procesy společnosti jako dodavatele Českých drah.

Zobrazit

Certifikát dodavatele ŽS

Od června roku 2006 probíhají pravidelné schvalovací procesy společnosti jako dodavatele Železniční společnosti Slovensko a.s.

Zobrazit

ČSN EN 15085-2:2008 - CL4

Svařování sedadel, jejich částí a dalších komponent pro interiér kolejových vozidel.

Zobrazit

Strategie

Naší strategií je udržet se v podvědomí výrobců, opravců i provozovatelů železničních kolejových vozidel jako komplexní, spolehlivý a kreativní řešitel interiérových prvků a tento statut si vzájemnou spoluprací nejen udržet, ale i rozšiřovat.

Politika jakosti

Společnost MSV interier s,r,o, prezentuje na podporu dosažení svých strategických cílů následující body politiky jakosti.

 1. Orientace na zákazníka

  Vycházet vstříc potřebám zákazníka tak aby vnímal společnost jako komplexního, odborně fundovaného a spolehlivého dodavatele jež přináší nová, funkční a ekonomická řešení pro jeho požadavky.

 2. Zlepšování procesů

  Veškeré naše činnosti chápeme jako řízené procesy. Pro splnění požadavků našich partnerů na vysoké úrovní je naší snahou a prvořadým úkolem, tyto procesy zlepšovat.

 3. Spolupráce s dodavateli

  Máme prioritní zájem na vytvoření vzájemně výhodných vztahů s dodavateli všech materiálů a komponentů, čímž chceme dosáhnout takových parametrů jež nás kvalitativně odliší na trhu v náš prospěch.

Pro naplnění této politiky jakosti se vedení společnosti zavazuje, že:

 • nebudou učiněna žádná opatření nebo rozhodnutí, která jakýmkoliv způsobem působí proti pevně stanovené úrovni kvality nebo spokojenosti zákazníků,
 • budou využívány schopnosti a zkušenosti všech pracovníků firmy.

Vedení společnosti očekává od zaměstnanců:

 • aktivní účast při naplňování cílů politiky jakosti
 • aktivní účast při zlepšování kvality našich výrobků
 • dodržování bezpečnostních předpisů a udržování pořádku na pracovištích.